درباره پویش چاپشرکت پویش چاپ کرمانشاه در سال 1380 با هدف تامین لفاف مورد نیاز صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی با استفاده از مدرن ترین ماشین آلات، بهره گیری از کادر متخصص و با استفاده از مواد اولیه استادارد و با کیفیت در کرمانشاه تاسیس شد. افزون بر کارکنان آزموده، دستگاه های پیشرفته، و مواد اولیه با کیفیت، دارای بخش تحقیق و توسعه فعال و کارآمد است که همواره در حال تحقیق برای تولید محصولات جدید و ارتقا فناوری می باشد...

بیشتر بدانید 
افزایش مقاومت فیزیکی و شیمیایی لفاف های بسته بندی
صرفه اقتصادی
بسته بندی متناسب با درخواست بازار داخلی و خارجی
سازگاری با شرایط مختلف آب و هوائی


برخی از مشتریان ما